Ostraha objektů a její cena – aneb kvalitu se vyplatí ocenit

Chcete ochránit svoji rodinu, majetek či firmu, ale nemáte představu o ceně za profesionální fyzickou ostrahu? V tomto případě se rozhodně vyplatí být dobře informován a uvědomit si všechny parametry ovlivňující nejen cenu za ostrahu, ale zejména samotnou kvalitu služeb. V jakých částkách se cena za ostrahu objektů pohybuje a podle čeho je tvořena? Jak poznáme, že jsou služby bezpečnostní agentury kvalitní a do budoucna udržitelné? Přečtěte si náš článek a vytvořte si reálnou představu o cenotvorbě.

Ostraha objektů slouží zejména k ochraně osob a majetku, a vyžaduje tedy profesionální přístup nejen samotné ostrahy, ale také společnosti ostrahu zajišťující. Aby opravdu plnila svůj účel více než stoprocentně, musí být vykonávána zkušenými a kvalifikovanými pracovníky, a dle toho být také spravedlivě hodnocena. Opak však bývá, bohužel, mnohdy pravdou. Přitom právě podhodnocení této služby vede ke snižování kvality služeb napříč celým státem a k následnému úbytku kvalitních pracovních sil v této oblasti.

Co ovlivňuje cenu za služby fyzické ostrahy?

Hlavním parametrem pro výběr ostrahy či ochranky je z 95 % cena, přičemž klient často volí tu levnější, a tudíž podle něj výhodnější, alternativu. Avšak, v této oblasti je většinou právě cena doslova zrcadlem nabízených služeb a věrně odráží nejen míru kvality, ale mnohdy také i profesionality, spolehlivosti a efektivity.

Cena za ostrahu objektů nebo ochranu osob je ovlivněna hned několika parametry, na které bychom měli klást důraz. Jaké to jsou a jak výslednou cenu ovlivňují?

Parametry ovlivňující cenu za ostrahu z hlediska zakázky

 • Zajištění ostrahy prostřednictvím zdravých nebo zdravotně postižených pracovníků
 • Objem poskytovaných služeb v hodinách – čím vyšší objem, tím nižší cena
 • Typ objektu a jeho rizikovost
 • Požadavky na znalosti, vzhled a vystupování pracovníků
 • Používané vybavení – vozidla, počítače, vysílačky
 • Výše pojistných limitů

Ve výčtu parametrů, které tvoří cenu za ostrahu z hlediska zakázky, můžeme vidět opravdu široké spektrum faktorů. Rozhodujícím je například poskytování služeb zdravými pracovníky či osobami zdravotně postiženými. U práce prováděné OZP je cena mnohdy výrazně nižší, přičemž část nákladů za tyto pracovníky je bezpečnostní agentuře hrazena státem z dotací. Zvolíme-li pro svůj objekt tento typ ochrany z důvodu nízké ceny, musíme také reálně posoudit míru efektivity takovéto ostrahy, i to jak bude náš objekt reprezentovat před případnými návštěvníky.

Cenu také významně ovlivňuje objem poskytovaných služeb. V tomto případě je většinou nepsaným pravidlem, že čím více hodin práce, tím nižší cena. Naopak u práce o víkendech, státních svátcích či v noci je cena vyšší. Dále rozhoduje také typ objektu a jeho rizikovost, používané vybavení a výše pojištění z odpovědnosti podnikatele.

Fyzická ostraha

Významnou roli v ceně hrají zejména také požadavky na pracovníky, které se týkají hlavně jejich vystupování, vzhledu, znalosti cizího jazyka i dalších potřebných vlastností. Kvalita, profesionalita a odbornost zaměstnanců samozřejmě úměrně zvyšuje cenu za nabízenou službu. Pro příklad, cena za ostrahu objektů zdravými pracovníky ve stavebnictví se pohybuje v částkách kolem 140 korun za hodinu, s nasazením zdravotně postižených pracovníků (OZP) se cena snižuje ke 110 korunám i níže. Naopak hodinová sazba za ostrahu v reprezentativních budovách dosahuje až 230 korun, mnohdy i více.

Setkáte-li se tedy s nízkou cenou za ostrahu objektů, určitě se informujte o zkušenostech a odbornosti pracovníků ostrahy a důsledně si prověřte, co je důvodem tak nízké ceny.

Odbornost pracovníků fyzické ostrahy však není jediným důležitým požadavkem. Pokud váš objekt navštěvují zákazníci či široká veřejnost, často je fyzická ostraha prvním osobou, se kterou se návštěvník setkává. Tím pádem ostraha vašeho objektu vytváří v klientovi první dojem o vaší společnosti. Určitě je tedy dobré tuto skutečnost brát v potaz.

Cenu za bezpečnostní ochranu však neovlivňují pouze parametry z pohledu zakázky, nýbrž také faktory ze strany agentury.

Faktory ovlivňující cenu z pohledu nákladů agentury

 • Zákony ČR – minimální mzda, odvody, dovolená, přesčasy, příplatky za práci v noci a další
 • Velikost a struktura managementu
 • Pracovní oblečení, dresscode a uniformy
 • Výše pojištění z odpovědnosti podnikatele
 • Podpůrné technologie sloužící ke zvyšování kvality a udržení kontroly nad poskytovanou službou
 • Další vedlejší náklady agentury – nájmy kanceláří, marketing, technologie, vozový park a další

Při stanovování rozpočtu firmy na čerpání bezpečnostních služeb se k rozhodujícím faktorům velmi často řadí získání slevy na pojištění objektu. Výše slevy je v mnoha případech tak výrazná, že z velké části nebo také úplně pokryje náklady na ostrahu. Často se také stává pevnou a jedinou hranicí určující rozpočet klienta na službu fyzické ostrahy.

Fyzická ostraha

Dalším důležitým hlediskem při stanovení ceny jsou také podpůrné technologie, které slouží ke zvyšování kvality nabízených služeb a udržení kontroly nad poskytovanou službou. Může se jednat například o moderní online pochůzkové systémy. V případě profesionálních bezpečnostních služeb je přítomnost moderních technologií téměř nezbytná a přidává ostraze objektů na její efektivitě. V tomto případě se i použití moderních technologií odráží na ceně a zvyšuje ji.

Před samotným výběrem ostrahy si proto vždy nejprve zodpovězte tyto základní otázky:

 • Co od ostrahy objektů očekávám?
 • V jakém typu objektu bude působit?
 • Jak chci aby mě ostraha reprezentovala před návštěvníky mého objektu?
 • Jakou funkci chci, aby ostraha plnila? (evidenční činnost, kontrola a prevence)
 • Budou k dispozici další technologie, které bude ostraha ovládat?

Ačkoliv se cena řadí k rozhodujícím kritériím, v našem článku můžete vidět, že odráží mnoho hledisek a rozhodně se vyplatí cenu “nepodceňovat” a za kvalitu si raději připlatit. V konečném důsledku vám totiž kvalitně a profesionálně odvedené služby ostrahy pomohou ochránit majetek či předcházet škodám, a tím pádem ušetříte mnohem více, nežli kdybyste šetřili na samém počátku při výběru dodavatele.

 

Elektronická požární signalizace (EPS)|Mobilní patrola|Vrátné služby|Ostraha společenských událostí a sportovních akcí|Kamerové systémy (CCTV)|Fyzická ostraha objektů, security služby|Monitoring objektů|Ostraha se psem|Recepční služby|Přístupové a docházkové systémy (ACS)|Monitoring osob – tísňové systémy