Jak usvědčit partnera z nevěry a jak dokázat jeho nevěru u soudu?

Cítíte ze své druhé polovičky nejistotu a máte pocit, že vás podvádí? Určitě si proto lámete hlavu nad tím, jak partnera usvědčit z nevěry a jak jeho nevěru dokázat u soudu. Metod k odhalování nevěry je samozřejmě mnoho, my vám prozradíme tu nejúčinnější a nejspolehlivější! Tou je odhalování nevěry za pomoci soukromého detektiva, který bude provádět pravidelné sledování partnera a získá pro vás dostatek informací vedoucích k odhalení nevěry nebo v tom lepším případě – k jejímu vyvrácení. Získané důkazy vám také pomohou dokázat nevěru partnera u soudního řízení.

Jak usvědčit partnera z nevěry

První znamení, že vám hrozí nevěra partnera

Samozřejmě, než dojde k podezření, že vám je partner nevěrný a k dalším krokům, které vedou k usvědčení partnera z nevěry, objevují se první indicie odhalující nevěru. Těch může být hned několik a pokud si je poskládáte dohromady, obvykle se tak vaše domněnka znásobí.

Jak tedy zjistit, že je vám váš partner nevěrný? Prvními znaky nevěry mohou být: schovávání telefonu, náhle zvýšená péče o sebe sama, nezájem o vaše potřeby, výraznější ochrana soukromí a nepochopitelné chování, změny nálad či hádky, nezájem o sex či spokojenost a radost, která však není sdílená s vámi.

Jak ale usvědčit partnera z nevěry a jak nevěru partnera dokázat, pokud ve skutečnosti nemáte jeden jediný důkaz? V tom případě doporučujeme využít služeb soukromého detektiva, který má v oblasti sledování partnera a odhalování nevěry bohaté zkušenosti. Práce soukromého detektiva je vysoce profesionální a důkazy, které pro vás detektiv získá, vám pomohou spolehlivě dokázat nevěru partnera i u soudního řízení.

Jak usvědčit partnera z nevěry za pomoci detektiva?

Pokud již máte podezření, že je vám váš partner nevěrný, ale potřebujete získat spolehlivé důkazy a usvědčit tak partnera z nevěry, přichází na řadu soukromý detektiv. Vždy vybírejte detektiva, který má s odhalováním nevěry zkušenosti, nejlépe takového, jenž je zaštítěn bezpečnostní agenturou. Získáte tak 100% jistotu profesionálně vykonané detektivní práce.

Detektivové z naší agentury PRO SECURITY jsou pro odhalování nevěry vždy vybaveni nejnovějšími technologiemi a zajistí pro vás veškeré informace od fotodokumentace, až po videozáznamy, hlasové odposlechy či další důkazy. Všechny usvědčující materiály jsou našimi detektivy zpracovány a následně předány vám.

Samozřejmostí pak je pravidelné informování vás o průběhu celého sledování. Pokud si tedy nevíte rady, jak usvědčit svého partnera z nevěry, soukromý detektiv vám pomůže najít důkazy. To vše 100% diskrétně a v utajení.

Průběh sledování partnera pro usvědčení z nevěry

Pro usvědčení partnera z nevěry provádí soukromý detektiv sledování osob a zdokumentování jejich pohybu, činností, chování i styku se třetími osobami ve veřejně přístupných prostorech. V soukromých prostorách jsou poté možnosti sledování omezené, závisí zejména na tom, zda-li má detektiv do daných objektů předtím přístup nebo do nich vidí alespoň zvenku. Díky moderním technologiím jsme schopni pozorovat osobu na vzdálenost 1 km a rozpoznat ji či vyfotit.

Pohybuje-li se váš partner v soukromých prostorech, kam nebude mít detektiv přístup, do zápisu o sledování zaznamená kdy, s kým a do jakých prostorů vcházel a kdy i s kým vycházel. I to jsou efektivní možnosti, jak dokázat nevěru partnera u soudu.

Jaké nástroje detektiv používá pro sledování osob?

Pokud chcete usvědčit partnera z nevěry a u soudního řízení dokázat nevěru partnera, měli byste spolupracovat s detektivem, který má k dispozici moderní technologie. Naši detektivové kupříkladu používají lokátory, odposlechy, skryté kamery, parabolické mikrofony (umožňující odposlech na dálku), fotoaparáty s výkonným přiblížením (foto a video s rozpoznáním tváře osoby až na 1 km) – např. Nikon p1000.

Jak usvědčit partnera z nevěry

Součástí nástrojů, které pomohou usvědčit partnera z nevěry, je také zjištění partnerova hesla, instalace sledovacího softwaru do telefonu nebo test přítomnosti spermatu. K odhalování nevěry lze také přizvat svůdníka či společnici (detektivní herec/herečka), kteří pomohou prověřit partnera při osobním setkání či provést testování věrnosti telefonem nebo přes chat (seznamky, fiktivní profily).

Zajímá-li vás, kolik vás bude stát usvědčení partnera z nevěry, počítejte s tím, že cena za práci soukromého detektiva se pohybuje od 450 Kč za hodinu výše.

Právní zásady při sledování osob a odhalování nevěry

Možná se ptáte, jak usvědčit partnera z nevěry a současně tak dodržovat zákon? Podmínky pro pořizování záznamů o třetích osobách jsou dány zákonem 89/2012 v § 88 občanského zákoníku a říkají:

  • Svolení třetí osoby není třeba, pokud se podobizna, zvukový či obrazový záznam pořídí či použije k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob – tedy pro pořizování záznamů o třetích osobách bez jejich souhlasu je vždy potřeba, aby na tom měl objednatel služby právní zájem, který je schopen před soudem v případě použití důkazů obhájit.
  • Svolení není třeba ani v případě, je-li podobizna, písemnost osobní povahy či zvukový nebo obrazovým záznam pořízen nebo použit na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného záznamu.

Ačkoliv soubor manželských či partnerských povinností má spíše morální závaznost a jeho plnění si nelze zákonem ani státní mocí vynutit, porušování věrnosti je do určité míry porušením zákona a může být sankciováno. A to ať již odepřením výživného na manželku či manžela, tak i sankcemi za zásahy do rodinného rozpočtu za účelem mimomanželského života.

Dle ustanovení § 687, odstavce 2 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku je stanoveno, že manželé jsou si navzájem povinní úctou, povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně se respektovat, podporovat se, udržovat rodinné společenství a vytvářet zdravé rodinné prostředí i společně pečovat o děti. Cílem soudního řízení pak bývá zjistit příčinu nevěry partnera (manžela). V tomto případě mohou pak být důkazy získané pečlivým sledováním osob soukromým detektivem rozhodující pro prokázání nevěry.

nevěra partnera

 

Jak dokázat nevěru partnera u soudu?

Pokud tedy nevíte, jak usvědčit partnera z nevěry a obstarat si tak dostatek důkazů pro soud, soukromý detektiv pro vás bude vhodnou volbou. Samozřejmě je však nutné počítat s tím, že soud také přihlíží na to, jak se každý z manželů či partnerů staral o rodinu a domácnost, a jaký vliv měla nevěra jednoho z partnerů na chod domácnosti. To vše soud zahrne do svých úvah o spravedlivém vypořádání majetku.

Opravdu profesionální bezpečnostní agentura vám k odhalení nevěry může nabídnout také využití dalších služeb, jako je nezbytná administrativa spojená se zahájením rozvodového či jiného řízení, zajištění elitního právního zástupce, expresního stěhování či domluvení konzultace u rozvodového psychologa.

Součástí nabídky doplňkových služeb by mělo také být zajištění osobního bodyguarda, nebo ostraha objektu.

Všechny tyto služby vám celý proces usvědčení partnera z nevěry velmi usnadní a pomohou vám se s celou situací snáze vypořádat či lépe dokázat nevěru partnera u soudu.

Ostraha společenských událostí a sportovních akcí|Přístupové a docházkové systémy (ACS)|Elektronická požární signalizace (EPS)|Recepční služby|Vrátné služby|Ostraha se psem|Mobilní patrola|Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)|Fyzická ostraha objektů, security služby|Monitoring osob – tísňové systémy|Monitoring objektů