Hlídání objektu pomocí fyzické ostrahy – základem je kvalita, motivace a vzdělání

Fyzická ostraha zajišťuje kompetentní hlídání objektu i profesionální ochranu osob. Jedná se o práci vysoce zodpovědnou, vyžadující bohaté zkušenosti a rozhled. Z toho důvodu by měly být osoby, vykonávající tuto činnost, dostatečně kvalifikované a své zkušenosti by měly i nadále rozvíjet. Jedině tak je možné provádět fyzickou ostrahu objektů kvalitně a spolehlivě. V našem článku se dozvíte, jak je kvalifikace fyzické ostrahy rozhodující, a proč je vždy lepší kvalifikace na úrovni 4 – tedy “Bezpečnostní referent”.

pro security

O tom, co přesně a kdo konkrétně může vykonávat fyzickou ostrahou majetku, osob nebo zdraví, rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Na portálu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz) si proto může každý přečíst jednotlivé zásadní pravomoci a nutné kvalifikační minimum pro danou pozici.

Bezpečnostní agentury by se měly řídit tímto nařízením a dbát na dostatečnou kvalifikaci personálu. Bohužel se však často stává, že mnoho agentur tuto normu nedodržuje. Důvodů může být více. “Často je na trhu nedostatek lidí, nebo klient neposkytne adekvátní ohodnocení za práci, a agentura tak musí snížit požadavky na kvalifikaci personálu” míní strategický ředitel PRO Security, Michal Rudiš.

“Pro výkon fyzické ostrahy je nutné získat profesní kvalifikaci úrovně 2, která je známá jako “Strážný”. Pro získání této kvalifikace, stačí mít pouze základní vzdělání, absolvovat krátké školení a vyplnit jednoduchý test. Tomu ale samozřejmě odpovídají i nabyté vědomosti o bezpečnostní problematice, které má strážný s tímto certifikátem většinou minimální.

I přesto, že práce v ostraze je zodpovědná činnost, je kvalifikace Strážný v ČR naprostým standardem. Bohužel mnohdy se klient od bezpečnostní agentury nedozví, že i bezpečnostní manažeři, kteří mají na starosti celou bezpečnost jeho objektu, splňují pouze tuto zákonnou kvalifikaci bez jakékoliv nástavby. Do doby než vznikne škoda, se mnoho klientů o toto ani nezajímá, protože nejdůležitější je pro ně nízká cena. Jenže právě taková škoda může mít pro podnik i fatální následky” uvádí Michal Rudiš.

Rozdíly mezi úrovněmi kvalifikací jsou přitom rozhodující právě v krizových situacích. Například, v rámci zajišťování ostrahy společenských akcí, může “obyčejný” Strážný (dále pouze “úroveň 2”) provádět jednoduché činnosti, jako je hlídání objektů, k zajištění pořádku v místech konání veřejných akcí s vysokou koncentrací osob.

Pro security

Oproti pracovníkovi s kvalifikací na úrovni 4 “Bezpečnostní referent” (dále už jen “úroveň 4”) nemůže pracovník úrovně 2 svou činností navrhovat účinná bezpečnostní opatření, a předcházet tak samotnému vzniku rizikových incidentů, protože nemá potřebné analytické znalosti. Náplní práce bezpečnostního pracovníka přitom má být z 95 % prevence a z 5 % odvrácení následků již vzniklých hrozeb.

Dalším znatelným rozdílem mezi pracovníkem s úrovní 2 a 4 je to, že pracovník úrovně 4 je schopen zvládat práci komplexněji a na vyšší úrovni řízení. Dohlíží nejen na bezpečnost, ale třeba i na správný hospodářsko-technický chod objektů, pokud je to po něm žádáno. Dále je také nutné provádět vyhodnocování služebních záznamů či situačních protokolů, pomocí bezpečnostního softwaru. Pro přehlednější srovnání se můžete podívat na konec článku, kde najdete porovnání základních pravomocí obou úrovní.

Profesionální hlídání objektů? Řešením je vzdělání!

Kvalifikačních úrovní je celkem sedm, ale nejrozšířenějším typem kvalifikace je právě minimální, zákonem požadovaná, úroveň dvě. A proč to tak je? Faktorů je více, ale podle Michala Rudiše je jedním z těch hlavních nedostatečný zájem o zaměstnance ze strany zaměstnavatelů.

pro security

“Za tu dobu co podnikám, se mi zdá, že se neustále zvyšuje fluktuace zaměstnanců, obzvlášť těch agenturních. Lidé chtějí více peněz za stejnou práci, a když to nedostanou u jedné společnosti, zkusí štěstí u druhé, protože těží z nedostatku pracovní síly v sektoru služeb. Jenže pak tu nastává problém – málo kvalifikovaných a motivovaných lidí, se kterými není čas pracovat a rozvíjet jejich potenciál. V konečném důsledku firmy neinvestují do budoucnosti vlastních zaměstnanců, protože se snaží přežít s tím, čím disponují, a nový zaměstnanec stejně za půl roku půjde ke konkurenci.“

Východiskem, jak se dostat ze začarovaného kruhu u agenturních zaměstnanců, by se mohl stát právě vzdělávací program prohlubování profesní kvalifikace zaměstnanců.

“Šikovné zaměstnance si hýčkáme a odměňujeme je jak finančně, tak ale i v rámci umožnění dalšího profesního vzdělání, které samozřejmě hradí firma. Získání vyšší úrovně profesní kvalifikace zaměstnance, než zákonem požadované minimum, není v ČR standardem a tomu odpovídá i cena kurzu. Důležitou přidanou hodnotu v prohlubování kvalifikace pro naši společnost spatřuji zejména v tom, že zaměstnanec si velmi rychle uvědomí, že nadstandardní přístup naší společnosti a možnosti, které mu náš vzdělávací program umožňuje, jsou mezi zaměstnavateli v oboru spíše výjimkou, což v konečném důsledku jednak prohlubuje vzájemný vztah se zaměstnancem, ale především ho to motivuje k lepším výkonům v práci. Zaměstnanec chápe, že firmě na něm záleží a není jen dalším záznamem v personálních systémech firmy bez jakékoli perspektivy růstu.”

“Zejména ta část zaměstnanců, která na sobě chce dál pracovat s vizí stát se experty v bezpečnostním oboru, tento přístup velmi oceňuje a u firmy potom zůstává dlouhodobě. V konečném důsledku na tom vydělá nejen naše společnost, která tímto získá účinný nástroj proti fluktuaci zaměstnanců, ale hlavně naši klienti. Ti tak získají bezpečnostní odborníky, jejichž motivace a znalosti bezpečnostní problematiky daleko přesahují v ČR obecně přijímaný standard, což se pozitivně odráží v kvalitě našich služeb” uvádí vedení PRO Security.

Být kvalifikovaný by mělo být lákavé také pro samotné zaměstnance, protože podle statistik Národní soustavy kvalifikací si zkušený bezpečnostní referent úrovně 4 může přijít až na 40 000 Kč měsíčně a více.

“Zákazník, u kterého se podaří předejít rozsáhlým škodám na majetku, především díky aktivnímu přístupu a znalostem ostrahy, si jednak uvědomí přidanou hodnotu kvalitního dodavatele a nemá proto potřebu ho měnit, ale také je častokrát ochoten za nadstandardní služby připlatit. Toto si naši klienti v Německu uvědomili už dávno. Zvyšování vnímání významu a potřeby kvalitních bezpečnostních služeb širokou veřejností je cesta, na jejímž konci je bezpečnější Česká Republika pro všechny – podnikatele i občany. A toto je právě ta cesta, kterou se v naší společnosti chceme vydat” dodává strategický ředitel Michal Rudiš.

Pro security

Porovnání kvalifikační úrovně 2 a 4 u fyzické ostrahy:

Co může pracovník úrovně 4 navíc oproti pracovníkovi úrovně 2:

  • Operativně řídit a kontrolovat činnosti malých skupin pracovníků
  • Zajišťovat prvotní činnosti k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škodě a ztráty na majetku a zdraví osob, také zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby apod.
  • Vypracovávat pracovní postupy pro danou kritickou oblast pro zbytek týmu
  • Vést a vyhodnocovat protokoly v souladu s výpočetní technikou
  • Dohlížet nad místy vzdorující ekologické havárii, požáru, úniku vody nebo chemikáliím apod.

Základní kompetence pracovníka s úrovní 2:

  • Vybírání vstupních a vjezdových poplatků, parkovného a jiných
  • Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů
  • Provádění základních činností při součinnosti s Policií ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními prvky IZS i určenými osobami
  • Vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování záznamů o provedených úkonech a zjištěních i vedení stanovené evidence
Přístupové a docházkové systémy (ACS)|Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)|Mobilní patrola|Fyzická ostraha objektů, security služby|Ostraha společenských událostí a sportovních akcí|Ostraha se psem|VIP osobní ochranka – bodyguarding|Monitoring osob – tísňové systémy|Recepční služby|Monitoring objektů|Kamerové systémy (CCTV)