Zabezpečení a ostraha prodejny

Naše bezpečnostní agentura zajistí profesionální zabezpečení vaší retailové prodejny. Naším cílem je vytvořit skutečně efektivní bezpečnostní řešení na míru, které zabrání krádežím ve vašem obchodě. Vy i vaši zákazníci se budete cítit naprosto bezpečně. Pomůžeme vám také minimalizovat manka a zabezpečit nejzranitelnější místa retailového objektu.

Pro vaši retailovou prodejnu zajistíme:

 • Efektivní bezpečnostní řešení na míru
 • Instalaci moderních zabezpečovacích a kamerových systémů (CCTV)
 • Profesionální a důkladně proškolený personál, který má zkušenosti s ostrahou v retailu
 • Komunikativní a profesionální pracovníky fyzické ostrahy

V retailových objektech instalujeme tyto bezpečnostní technologie:

Zabezpečovací systémZpůsoby zabezpečení

Způsob zabezpečení ostrahy retailové prodejny

Navrhovaný způsob zabezpečení ostrahy retailu je závislý na konkrétním typu prodejny. Vždy nejprve provedeme úvodní bezpečnostní audit, na základě kterého posoudíme rizika i individuální potřeby klienta. Poté navrhneme komplexní bezpečnostní opatření, které se v případě retailového objektu nejčastěji skládá z poměrné kombinace fyzické ostrahy a online monitorování objektu pomocí kamerového systému (CCTV) se záznamovým zařízením.

Zvolený poměr zabezpečení retailu je vždy závislý na více bezpečnostních faktorech. Zásadní rozdíl je například mezi formátem supermarket a hypermarket.

Podle povahy objektu se dále určuje volba pracovního oblečení fyzické ostrahy (služební stejnokroj, civilní oblečení).

Preventivní opatření sloužící k zamezení krádeží v retailu

Technické zabezpečení prodejny
 • Bezpečnostní brány za pokladnami (očipování vybraných artiklů bezpečnostními cylindry, páskami, tzv. pavouky či magnetickými proužky apod.)
 • Instalace moderního CCTV kamerového systému se záznamovým zařízením (příp. makety kamer k odrazení potencionálních pachatelů)
 • Instalace tzv. obslužné pokladny (nejohroženější zboží je pod kontrolou pokladní, která jej zákazníkovi ihned namarkuje)
 • Umístění cigaret a drahého zboží v uzamčených pokladních stojanech (při opuštění pokladny nutno stojan ihned uzamknout)
Preventivní opatřeníSystematické pečetění
Preventivní systémově organizační opatření
 • Systematické pečetění nákladních vozidel či zboží z centrálního skladu. (Pečeť nesmí být porušená – v případě nezaplombování nutnost ihned hlásit na vedení prodejny)
 • Každodenní vyhodnocování drahých, vydefinovaných či nejztrátovějších artiklů vedením prodejny (jejich soupis je pod denní kontrolou pracovníka fyzické ostrahy)
 • Kontrolní nákupy organizované fyzickou ostrahou společně s vedením prodejny – slouží k testování pozornosti a dodržování předepsaných postupů
 • Namátková kontrola zaplacených nákupů za pokladnou – v případě podezření na neuhrazené zboží. Zde je na místě, aby pracovník fyzické ostrahy postupoval taktně a případné krádeže řešil s pachateli v zázemí prodejny, mimo přítomnost zákazníků
 • Úzká profesionální spolupráce s Policií ČR a Městskou policií
Mankem ohrožené zboží v retailových prodejnách

V retailu dochází k nejčastějším a největším ztrátám právě z důvodu manka. Jaké jsou nejohroženější skupiny zboží, co se manka týká?

 • Cigarety (nutná denní inventarizace)
 • Vybrané drahé artikly kávy a tvrdého alkoholu
 • Vybrané drahé artikly sortimentu drogerie
 • Drobná elektronika + vybraný sortiment „Non food II“
 • Drahé artikly ze sortimentu lahůdek a specialit
Opatření pro snížení manka
Agentura PRO SECURITY doporučuje k maximalizaci snížení manka několik následujících opatření:
 • Uzamčení rizikových a drahých artiklů ihned po příjmu zboží
 • Soustředit se zejména na uvedené skupiny zboží, které způsobují nejvyšší inventurní rozdíly vůči obratu
 • Provádět pečlivé systémové zabezpečení a kontrolu (jak při příjmu zboží, tak během prodeje v prostoru pokladen)

Inventurní ztráty v segmentu retail

Podle dlouhodobých statistik v rámci Evropské unie tvoří v rámci retailových objektů největší minusové inventurní rozdíly ztráty způsobené zaměstnanci. Proto klademe důraz na důkladnou pozornost fyzické ostrahy, stejně tak kamerového dohledu a kontrolní namátkovou činnost směrem k zaměstnancům.

Kontrola zaměstnanců v retailovém objektu by měla probíhat při jejich příchodu na směnu a odchodu ze směny. Dále je nutné kontrolovat výrobní i přípravné prostory, skladové prostory nebo uzamykatelné kontejnery (cigarety, drahý alkohol, drahá drogerie, káva či drobná elektronika).

U diskontních řetězců je hlavním problémem nízká finanční rezerva pro fyzickou ostrahu. Z toho důvodu ostraha provádí svou činnost pouze v době otevírací doby a pouze pro zákazníky. Není zde finanční prostor ke kontrole zaměstnanců.

Jaká jsou nejzranitelnější místa retailových objektů?

 • Skladové prostory
 • Prostor nákladové rampy
 • Prodejní plocha

Na těchto místech dochází k největšímu riziku a potencionálnímu vzniku okamžitých ztrát. Proto je vždy nutné, při zabezpečení retailového objektu, klást na tyto prostory důraz a bezpečnostní řešení vytvářet s ohledem na tato potencionální rizika.

Potřebujete pomoci s preventivním a technickým zabezpečením vaší prodejny? Kontaktujte nás, rádi vám odborně poradíme a nalezneme pro vás řešení na míru vašemu objektu!


Poptávkový formulář


Monitoring osob – tísňové systémy|Mobilní patrola|Přístupové a docházkové systémy (ACS)|Ostraha se psem|Recepční služby|Elektronická požární signalizace (EPS)|Fyzická ostraha objektů, security služby|Kamerové systémy (CCTV)|Monitoring objektů|VIP osobní ochranka – bodyguarding|Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)