Proč nasadit noční ostrahu? Ušetří vám nejen peníze, ale i starosti!

Ačkoliv se nacházíme v relativně bezpečném státě, Česká republika však v posledních letech zaznamenává výrazný nárůst krádeží a narušení soukromých i podnikatelských objektů. A to zejména v noci, kdy jsou prostory, fungující pouze za denního provozu, prázdné. Jak trestné činnosti ve vaší firmě nebo objektu předcházet nebo na ni reagovat včas?

Noční ostraha

Co je to noční ostraha a jak funguje?

Noční ostraha je významnou součástí fyzické ostrahy objektů a slouží k ochraně určeného prostoru před trestnou činností. Ta je bohužel v České republice různorodá, řadí se do ní například nejen krádeže, ale také vandalismus, sabotáž, průmyslová špionáž a další nezákonné jednání, které má za cíl poškodit danou společnost a zneužít cizí majetek ve svůj prospěch.

Potřebuje váš objekt ochranu v noci?

S trestnou činností se můžeme nejčastěji setkat v nočních hodinách. Ostatně, mnoho firem a dalších objektů spoléhá na to, že se jim tento problém vyhne. Samozřejmě do té doby, než nějaký pachatel dostane zálusk zrovna na jejich majetek. Proto je vhodné zajistit si ochranu objektu či firmy co nejdříve, a předcházet tak jejich narušení i dalším velmi nepříjemným starostem.

Proč si tedy sjednat noční ostrahu objektu? Jsou nějaké univerzální důvody, které jasně hlasují pro bezpečnostní ochranu vaší firmy? Jistě, že jsou. Podíváme se na ně.

Noční ostrahu vyloženě vyžadují objekty, které jsou založeny na bázi denního provozu a fungují tak 12 až 16 hodin denně. V průběhu dne se v těchto prostorách pohybují zaměstnanci, zákazníci nebo vedení společnosti, ale v noci jsou objekty prázdné. To je ideální čas pro pachatele, kteří moc dobře vědí, jaké prostory jsou hlídané a jaké ne. Ve větším riziku jsou tedy ty, kde nejsou zaměstnanci ani strážný.

Noční ostraha

Vhodným objektem pro trestnou činnost a tudíž objektem, kde by měla být nasazena noční ostraha, jsou objekty s perimetrickými prostory. Ty nejsou zabezpečeny zdmi či jiným odolným obvodovým pláštěm, ale většinou pouze obyčejným plotem, který zdatný pachatel v noci snadno překoná. Může se jednat také o venkovní skladové prostory okolo firmy a další prostranství mimo budovy. Nejenže do takových prostorů zloděj vnikne velmi snadno, ale skýtají jednu hlavní nevýhodu. V porovnání s vnitřním zabezpečením budov je za srovnatelnou cenu nelze efektivně zabezpečit pomocí bezpečnostních technologií.

Kompromisní variantou mohou být bezdrátové zabezpečovací systémy s verifikací poplachu, které lze libovolně rozmístit po areálu každý den jinak, avšak v případě narušení objektu a absence strážného na daném místě vám včasný zásah také nezajistí.

Výzvou pro zloděje je také odlehlý objekt, kde by nebylo možné včas provést zásah mobilní zásahovou jednotkou. Ta vyjíždí pouze v případě narušení objektu a její dojezdový čas činí 8 – 15 minut po signálu. Zatímco přítomná noční ostraha v odlehlém objektu jedná ihned a včas zabrání narušiteli vykonat zamýšlenou trestnou činnost.

Typickými příklady odlehlého objektu jsou staveniště, hlídaná parkoviště nebo pozemky a skladové prostory, které jsou v nočních hodinách zcela prázdné. V takových případech efektivitu noční ostrahy ještě zvyšuje služební pes a prováděná ostraha se psem, který ihned reaguje na cokoliv podezřelého a strážného tak upozorní štěkáním. Případně se také aktivně účastní samotného zásahu a narušitele dokáže doběhnout a chytit.

Ostraha se psem

S noční ostrahou jste krok napřed

V objektech nebo prostorách, kde se nachází předměty vysoké hodnoty, ať už se jedná o historické artefakty, umělecká díla, šperky či elektroniku, je včasná reakce na alarm rozhodující. Právě z toho důvodu se doporučuje do takových objektů nasadit noční ostrahu. Ta v případě alarmu či narušení prostoru ihned zasahuje a zabrání tak škodám, které by jinak mohly být až nevyčíslitelné. Takové škody dokonce převyšují cenu za službu noční ostrahy.

Noční ostraha v 24hodinových provozech

V provozech, kde se pracuje 24 hodin denně, má noční ostraha také svůj podstatný význam. Nejenže provádí kontrolu objektu a střeží jej, ale vykonává také činnost přizpůsobenou nočnímu provozu. Eviduje vjezd a výjezd vozidel, provádí pochůzkovou i informační činnost, a monitoruje bezpečnostní technologie a kamerové systémy.

Noční ostraha ve vymezeném objektu nejen předchází narušení prostoru a krádežím, ale efektivně a včas jedná, pokud již k samotné trestné činnosti dojde. Tím účinně snižuje výši škod, které by jinak mohly ohrozit existenci firmy či soukromé osoby, nebo také významně narušit hladký chod společnosti a bezpečnost zaměstnanců i zákazníků.

Kamerové systémy (CCTV)|Vrátné služby|Ostraha společenských událostí a sportovních akcí|Monitoring objektů|Fyzická ostraha objektů, security služby|Ostraha se psem|Elektronická požární signalizace (EPS)|Přístupové a docházkové systémy (ACS)|Monitoring osob – tísňové systémy|Recepční služby|VIP osobní ochranka – bodyguarding