Informace o fyzické ostraze

Kvalifikace strážných na úrovni 4 – V ČR je standard úroveň 2

Kvalifikace fyzické ostrahy

Ze zkušeností v zahraničí víme, že nadstandardní kvalifikace je klíčovým faktorem pro udržení kvalitní pracovní síly, která nás reprezentuje. Proto přistupujeme ke kvalifikaci jak strážných, tak i bezpečnostních manažerů, jinak než ostatní. Školíme naše bezpečnostní pracovníky vysoko nad požadovaný minimální standard pro výkon služby ostrahy v České republice.

Profesní kvalifikace našich pracovníků se nachází dle NSK (Národní Soustava Kvalifikací) na úrovni 4 (BEZPEČNOSTNÍ REFERENT), kteří tak představují cca 1% takto kvalifikovaných bezpečnostních pracovníků v ČR.

Běžný bezpečnostní pracovník s úrovní 2 (STRÁŽNÝ) →  představuje zbylých 99% v ČR.

Prohlubování kvalifikace bezpečnostních pracovníků v kombinaci s motivačním systémem ohodnocení formou bonusu za úspěšnost, představuje účinný nástroj pro boj s nežádoucí fluktuací pracovní síly, která se bez výjimky nevyhne ani největším firmám na českém trhu.

Srovnání úrovní profesní kvalifikace bezpečnostních pracovníků dle NSK

Získat certifikát profesní kvalifikace 4 – „Bezpečnostní Referent“ je pro uchazeče velmi náročný proces, při kterém je potřeba absolvovat několik školení a věnovat desítky hodin samostudiu.

Mnoho uchazečů studium vzdá nebo nesloží závěrečné zkoušky. Naopak ti, kteří to zvládnou, to myslí s fyzickou ostrahou opravdu vážně. Proto si můžete být jistí, že u nás najdete skutečné profesionály.

Více o Profesní kvalifikaci se dočtete na webu Národní soustavy kvalifikací zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-34

Pravomoci našich strážných díky profesní kvalifikaci úrovně 4:

 • Rozhodování o bezpečnostních opatřeních ve standardních i nestandardních situacích
 • Řízení bezpečnostních pracovníků
 • Kontrola osob na vrátnicích
 • Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti v objektu
 • Obsluhování mechanických a elektronických zabezpečovacích, požárních i hasebních systémů
 • Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti
 • Spolupráce s Policií ČR a orgány činnými v trestním řízení
 • Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody do příjezdu hasičů, policie apod.
 • Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin
 • Vedení dokumentace o průběhu služby a mimořádných událostech

Pravomoci strážných díky profesní kvalifikaci úrovně 2:

 • Primárně provádí ochranu osob a majetku
 • Dále obsluhuje technické bezpečnostní systémy
 • Uplatňuje zásady součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému
 • Kontroluje osoby a vozidla na vrátnicích
 • Vykonává kontrolní činnost a dozor ve střežených objektech
 • Vede dokumentaci o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Moderní technologie – PRO tracking systém (PTS)

Moderní bezpečnostní technologie

Používáme moderní online bezpečnostní a pochůzkovou platformu PRO tracking systém (PTS). Ta nám umožňuje (v reálném čase) sbírat a ověřovat důležitá data z terénu, která v pravidelných periodách vyhodnocujeme.  Tato data systém organizuje do přehledných a konfigurovatelných reportů, které jsou základem pro budoucí bezpečnostní analýzy.

Na základě těchto dat jsme schopni dále optimalizovat navržená bezpečnostní opatření. Našim klientům díky tomu šetříme peníze a zvyšujeme bezpečnost chráněných zájmů. Zároveň maximalizujeme efektivitu fyzické ostrahy.

Česká a německá vlajka

Jaké výhody má PRO tracking systém pro klienta?

 • Přístup k přehlednému a propracovanému reportingu celkového dění na objektu.
 • Přístup do rozhraní PTS, ve kterém může sledovat mimořádnou situaci na objektu v reálném čase i v době nepřítomnosti
 • Možnost kontrolovat stav a průběh obchůzek a jejich automatického vyhodnocování prostřednictvím KPI
 • Klient má přístup do strukturovaného a archivu událostí pro účely pojistných plnění či vyšetřování PČR. Veškeré záznamy bezpečně ukládáme a jsou dohledatelné přesně na minuty.
 • Team dohledového centra PCO dohlíží na práci strážného.

Motivační prvek Success fee

Motivační prvek Success fee zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb a zdravou motivaci zaměstnanců. Spočívá v tzv. bonusu za úspěšnost, který je vyplácen každý měsíc.

Úspěšnost poskytovaných služeb hodnotí sám klient na základě předem stanovených KPI – Key Performance Indicators, které jsou definované v tzv. “Dohodě o kvalitě služby” (Service Level Agreement – SLA).

Jedná se o oboustranně korektní zhodnocení poskytovaných služeb, jehož cílem je objektivní feedback dodržení kvality standardů a periodické vyhodnocování kvality společně s klientem.

SLA – Service level agreement

Při splnění stanovených kritérií následuje vyplacení Success fee, které slouží jako bonus pro naše zaměstnance za kvalitně odvedené služby fyzické ostrahy a dodržení nastavených výkonnostních norem. Bonus na měsíční bázi dostane každý, kdo se podílí na úspěchu.

Přestože je v naší branži SLA opravdu nestandardní, v praxi si jej naši klienti opravdu pochvalují.


Poptávkový formulář


Kamerové systémy (CCTV)|Ostraha společenských událostí a sportovních akcí|Elektronická požární signalizace (EPS)|Ostraha se psem|Fyzická ostraha objektů, security služby|Přístupové a docházkové systémy (ACS)|Monitoring objektů|Monitoring osob – tísňové systémy|Recepční služby|Mobilní patrola|Vrátné služby